1. Modernizarea, dotarea și eficientizarea energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere între corpul nou și corpul vechi al Spitalului Clinic de Obstretică-Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov
Proiectul, aflat în implementare, are valoarea de 26.552.920 lei, din care cheltuieli nerambursabile – 17.855.529 lei.
2. Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
Contractul de finanțare este în valoare de 10.699.091,67 lei, din care cheltuieli nerambursabile – 10.485.113,75 lei.
3. Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
Contractul de finanțare semnat de Consiliul Județean are valoarea de 6.793.628,72 lei, din care cheltuieli nerambursabile – 6.657.756,14 lei.
4. Îmbunătăţirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov prin achizitionarea de dotări
Contractul de finanțare este în valoare de 10.572.694,23 lei, din care cheltuieli nerambursabile – 10.361.240,34 lei.
5. Dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov Valoarea proiectului este de 9.995.631,10 lei acesta fiind depus la ADR Centru.

Proiecte POIM pentru gestionarea crizei COVID – 3 proiecte în implementare

1. „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 in judetul Brasov”, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, în valoare totală de 45.533.446,93 lei (inclusiv
TVA).
Lider de proiect, UAT Județul Brașov are ca parteneri Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov şi Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
2. „Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în judeţul Braşov”, în valoarea de 3.658.526,89 lei.
Proiectul este implementat de UAT Judeţul Braşov în parteneriat cu Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.
3. „Construcţie spital modular de ATI la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov”

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 12.386.156,16 lei.

Proiectul CNI destinat Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Reabilitarea, Consolidarea și Reamenajarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov Corp B, proiect în valoare totală de 25.168.111 lei, din care 14.495.055 lei au fost asigurate din fondurile Consiliului Județean Brașov și 10.673.056 lei din Bugetul CNI. Proiectul este în derulare şi presupune modernizarea în totalitate a Corpului B al Staţionarului Central.
Acest proiect este completat de Consolidare și reabilitare a Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – intervenție aripa A și acces în corp B, proiect în derulare, a cărui valoare este de 1.644.039 lei, realizat cu fonduri alocate din bugetul judeţean şi vine în completarea investiţiei realizate de CNI.
 Proiect în pregătire spre a fi înaintat la CNI: Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov – cu o valoare neactualizată de 32
de milioane de lei. Lucrăm la actualizarea devizului, a expertizei, studiilor şi documentaţiei tehnice, în vederea înaintării proiectului la CNI.

Proiecte cu fonduri europene destinate spitalelor – FINALIZATE

1. Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Unității de Asistență Medico – Socială de Pneumofiziologie Sânpetru
Contractul de finanțare are valoarea de 8.584.758 lei, din care cheltuieli nerambursabile – 6.219.988 lei.

2. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din județul Brașov

Proiectul a fost implementat de către Ministerul Sănătății în calitate de lider în cadrul parteneriatului format din UAT Județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, Spitalul Municipal Săcele, UAT Municipiul Codlea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov,
Spitalul Municipal „Dr. A. Tulbure” Făgăraș, UAT Municipiul Făgăraș. Valoarea totală a proiectului este de 3.551.512,65 lei, din care 3.480.482,38 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
3. Îmbunătățirea accesului populației din județul Brașov la servicii medicale de urgență

Proiectul a fost implementat de către Ministerul Sănătății în calitate de lider în cadrul parteneriatului
format din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, UAT Județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, UAT Municipiul Făgăraș, Spitalul Municipal „Dr. A. Tulbure” Făgăraș și are o valoare totală de 10.780.304,95 lei, din care 10.564.698,89 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul Ministerului Sănătăţii privind extinderea şi modernizarea UPU Judeţean – FINALIZAT
Lucrări Civile de Extindere Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
Proiectul a fost implementat de Ministerul Sănătăţii cu fonduri asigurate prin Banca Mondială. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 14.944.842,77 lei, rezultând o clădire cu o suprafaţă desfăşurată de 1.929 mp (faţă de 400 mp cât a măsurat vechiul spaţiu). Noua UPU a fost dată în funcţiune pe 7 aprilie 2022.