Am intrat în linie dreaptă cu realizarea Aeroportului Internaţional Braşov – Ghimbav, cel mai important proiect de investiţii din întreaga existenţă a Consiliului Judeţean Braşov.
Aeroportul este obiectivul numărul 1 implementat în judeţul nostru după anul 1989, atât din punctul de vedere al costurilor implicate, cât şi sub aspectul importanţei sale ca „motor” de
dezvoltare şi creştere economică a Braşovului şi a judeţelor învecinate. Implementăm un proiect grandios pe care judeţul Braşov şi locuitorii săi îl merită şi îl aşteaptă de zeci de ani, cu atât mai mult cu cât investiţiile pe care le implică sunt finanţate într-o măsură însemnată din bugetul propriu al Consiliului Judeţean.
În perioada 2010-2016, la aeroport s-au făcut lucrări în valoare de 51.571.090 lei. În intervalul 2017-2021, am executat lucrări în valoare de 310.823.210 lei, din care 105.000.000 de lei au provenit din alocările guvernamentale de care am beneficiat în anii 2020 şi 2021, iar 27.000.000 de lei am utilizat dintr-un credit bancar. Diferenţa de sumă, adică mai mult de jumătate din totalul investiţiilor, au fost acoperite din bugetul nostru.

În anul 2022, finalizarea şi funcţionalizarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav sunt obiectivele pe care ni le asumăm în ceea ce priveşte cel mai important obiectiv investiţional
al judeţului Braşov. 172.779.000 lei reprezintă bugetul pe care l-am prevăzut pentru Aeroport în anul 2022, o sumă impresionantă care ne va permite să ne atingem ţintele propuse.
Acest total se compune din 43.394.000 lei care provin din bugetul local al judeţului Braşov şi 129.385.000 lei alocate din creditul bancar pe care l-am contractat în 2018, fără să-l fi
utilizat până în prezent. Continuăm, aşadar, construcţia infrastructurii de aeroport, cu patru contracte pe care le vom încheia în acest an:

 • Construcţia celor şapte componente aeroportuare: uzina electrică, rezerva de apă, remiza PSI, cabine poartă, drum handling, drum de acces spre terminal, parcare.
 • Realizarea celor patru obiecte de infrastructură: drumul perimetral, sistemul de televiziune cu circuit închis, amenajarea Beselcinului şi gardul perimetral.
 • Finalizarea sistematizării pe verticală, a balizajului şi realizarea inscripţionărilor şi marcajelor pe suprafeţele de mişcare ale Aeroportului.
 • Încheierea probelor tehnologice, recepţia finală și punerea în funcțiune a Terminalului AIBG.

În paralel, finalizăm cele două contracte privind asigurarea serviciilor de navigaţie aeriană:

 • Spațiu aerian și Proceduri de zbor, respectiv proiectarea procedurilor de aterizare/decolare pe ambele direcții și a spațiului aerian controlat;
 • Clădire de contingență și echipamente de radionavigație, respectiv proiectarea şi execuția clădirii, implementarea soluţiei de turn virtual, furnizarea, montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de radionavigație, meteo, comunicații şi a celor pentru asigurarea serviciilor de navigație aeriană.

Separat de aceste contracte, am prevăzut în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2022 alte achiziţii destinate Aeroportului:

 • echipamente specializate pentru dezăpezire pistă, cale de rulare şi platformă de înbarcare- debarcare;
 • tractor multifuncțional echipat cu freză şi cositoare pentru spaţiile verzi;
 • echipament cu stropitoare pentru lichide speciale antigivrante destinate pistei şi suprafeţelor de mişcare.

Infrastructura necesară operaţionalizării Aeroportului se află în diferite stadii:

 • Finalizate: pista (în lungime de 2.820 metri, finalizată în 2014), clădirea terminalului (finalizată în 2021), platforma de îmbarcare-debarcare şi calea de rulare (finalizate în 2019),
  canalizarea pluvială a pistei, sistemul de balizaj cu construcţiile şi instalaţiile aferente, echipamentele de comunicaţie sol-sol, achiziţia autospecialelor ISU, de deszăpezire şi a altor
  utilaje, racordarea componentelor aeroportuare la reţelele de utilităţi.
 • În etape finale de execuţie: clădirea energetică, remiza PSI, posturile de control acces, gospodăria de apă, parcarea și drumul de acces între terminal şi DJ 103C, drumurile tehnologice interioare, drumul perimetral şi accesele la echipamentele de radionavigaţie, construirea împrejmuirilor şi a porţilor, devierea canalului Beselcin şi montarea sistemului
  de protecţie perimetrală.
 • Infrastructura contractată ce urmează să fie implementată în perioada imediat următoare este cea privind asigurarea serviciilor de navigaţie aeriană, atât pe partea de proceduri de
  zbor instrumental şi proiectarea spațiului aerian, cât şi în ceea ce priveşte realizarea infrastructurii fizice şi dotarea acesteia cu echipamente specifice.

BALIZAJUL
Am realizat recepţia finală şi toate probele de punere în funcţiune a sistemului de balizaj al Aeroportului Internaţional Braşov – Ghimbav.

Sistemul de balizaj al aeroportului nostru este de categorie 3, care reprezintă categoria maximă în ceea ce priveşte operaţiunile de dirijare a aeronavelor în condiţii de vizibilitate redusă.
Sistemul de balizaj ajută aeronavele să aterizeze chiar în condiții de vizibilitate scăzută, până la doar 175 de metri vizibilitate în lungul pistei.
Lămpile care intră în componenţa balizajului au rolul de a delimita pista şi suprafeţele de mişcare aeroportuară şi de a le oferi piloâilor reperele vizuale de care au nevoie pentru a realiza manevrele de decolare-aterizare.
Pe amplasamentul de la Ghimbav au fost montate atât lămpi încastrate în pistă, cât şi lămpi supraterane, care conturează perimetrul pistei de decolare-aterizare, al căii de rulare şi al platformei de îmbarcare-debarcare.
Contractul pentru obiectivul „Proiectare și execuție Balizaj – contrucții și instalații – etapa a III-a AIBG, proiectare și execuție Amenajare Bandă Pistă – etapa a III-a AIBG”, în valoare totală de 65.598.566,25 lei, a fost implementat cu succes de către Asocierea Electrogrup – Electroprecizia AG SRL.

ASIGURAREA SERVICIILOR DE NAVIGAŢIE AERIANĂ
În 29 decembrie 2021 am semnat contractul privind „Asigurarea serviciilor de navigație aeriană la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav / Realizarea infrastructurii fizice şi
dotarea acesteia cu echipamente specifice”, contract care vizează instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor specifice necesare furnizării informaţiilor de care au nevoie
aeronavele, cât şi serviciilor de navigaţie aeriană la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav.
Valoarea totală a contractului este de 78.716.387,06 lei, iar durata de execuție a prevederilor contractuale este de 14 luni.
Odată cu încheierea acestui contract, adjudecat de asocierea UTI Construction and Facility Management (lider)-BOG’ART SRL, echipamentele necesare furnizării serviciilor de navigaţie
aeriană la Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav sunt asigurate în totalitate.
Braşovul are primul aeroport din România care va fi dirijat prin turn virtual şi primul aeroport care îşi achiziţionează echipamentele de radionavigaţie!
În baza contractului, este pusă în aplicare soluţia de Turn de control virtual, urmând să fie achiziționate şi instalate sisteme de echipamente care asigură furnizarea serviciilor de
comunicații pentru controlul traficului aerian (ATC), de navigație, de supraveghere şi a serviciilor meteorologice în cadrul Aeroportului.
Semnarea contractului este punctul de pornire al implementării Turnului virtual (Remote Tower) pentru dirijarea traficului aerian pe Aeroportul Braşov, care se va realiza de la
Centrul Centrul Regional de Dirijare a Zborurilor din Arad, cel mai mare centru de dirijare a zborurilor din țară după cel din București.
Conceptul de Remote Tower este cea mai avansată tehnologie disponibilă la acest moment pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian, ce aduce atât beneficii economice, prin costuri de funcționare eficiente, mai reduse, cât și o utilizare mai flexibilă a personalului de specialitate.
Remote Tower este o soluţie de ultimă oră la nivel mondial şi european care reprezintă o premieră pentru aeroporturile din România. În acest sens, expertiza şi sprijinul asigurate de
ROMATSA şi AACR au fost indispensabile materializării acestui proiect.
Contractul prevede proiectarea, verificarea proiectului tehnic, asistenţa tehnică și execuţia clădiri  de contingenţă, inclusiv inelul/reţeaua de fibră optică, inelul/reţeaua de alimentare a
echipamentelor, precum şi lucrările de infrastructură pentru amplasarea echipamentelor în teren în conformitate cu studiul de fezabilitate.

PROCEDURILE DE ZBOR INSTRUMENTALE
Firma SC Regional Air Suport SRL din Bucureşti şi-a adjudecat contractul de achiziţie publică privind asigurarea serviciilor de navigație aeriană la Aeroportul Internațional Brașov –
Ghimbav, contract al cărui obiect este proiectarea spațiului aerian şi a procedurilor de zbor instrumentale.
Contractul, cu o valoare totală de 944.860 lei şi o durată de implementare de 12 luni, a fost semnat în 19 noioembrie 2021.
Firma prestatoare se ocupă să definească spaţiul aerian aferent Aeroportului Internaţional Braşov şi să întocmească procedurile instrumentale pe baza cărora controlorii de trafic de la Centrul de Dirijare a Zborurilor Arad vor eşalona zborurile în timp şi spaţiu şi vor asista piloţii în manevrele de decolare şi de aterizare pe pista de la Ghimbav.