În intervalul 2017-2021, am învestit în lucrările de reabilitare şi modernizare a drumurilor judeţene 213.962.500 de lei, din care am executat lucrări în valoare de 118.135.270 lei cu fonduri europene
nerambursabile atrase prin proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional.
Comparativ, în perioada 2010-2016, investiţiile pe drumurile judeţene au totalizat 21.865.470 lei.

Am accesat 4 proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere finanțate în cadrul Axei Prioritare 6 a Programului Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare totală de peste 300 milioane de lei

Lucrările de modernizare a drumului interjudeţean DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P (în lungime de 50 km), urmează să se încheie până la sfârşitul anului 2022. Reabilitarea DJ 104L Bunești – Viscri – Dacia (15,060 km) va fi gata în acest an.
Modernizarea drumului interjudeţean Covasna – Braşov format din DJ 131 şi DJ 131 B (19,900 km) are ca termen de finalizare anul 2023.
În anul 2019 am încheiat modernizarea și reabilitarea drumului judeţean 112C Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăvița – Vlădeni (11,670 km).
Practic, exclusiv din fonduri europene modernizăm aproape 100 de kilometri de drumuri din cei 640 de kilometri cât însumează reţeaua rutieră pe care o administrăm la nivelul Consiliului
Judeţean.
A doua sursă de finanţare foarte importantă pentru investiţiile pe care Consiliul Judeţean Braşov le realizează pe drumurile judeţene sunt banii guvernamentali, respectiv fondurile alocate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
Diferenţa de 95.827.230 lei din totalul investiţiilor realizate în perioada 2017-2021 este reprezentată de obiective a căror finanţare a provenit din finanţările alocate prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală şi din veniturile proprii ale Judeţului Braşov.

Am implementat 32.554.859 lei, fonduri din PNDL, pentru şapte proiecte de modernizare a drumurilor şi construcţii de poduri, cu o valoare totală de 120 de milioane de lei.

În anul 2020 am finalizat construcţia unui pod nou peste Olt, situat pe DJ 131P Şercaia – Hălmeag, iar în prezent avem în implementare contracte de lucrări pentru modernizarea drumurilor DJ 108B
DJ 105B – Mănăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei (1,400 km), DJ 102 G Victoria – Viștișoara (9,900 km) şi DJ 132 Rupea – Homorod – Mercheașa – Jimbor – limită Jud. Harghita (18,250 km),
refacerea unei alunecări de teren situate pe DJ 105 (km 9+400), precum şi construcţia unui pod peste râul Olt în comuna Voila, pe DJ 105.

În 2021, din fondurile disponibile în bugetul propriu, am făcut investiţii pe drumurile judeţene în valoare de 112.909.000 de lei şi am încheiat 3 contracte subsecvente de întreţinere şi reparaţii pe
perioada 2021-2022 – în valoare totală de peste 37,5 milioane de lei.

Reţeaua de drumuri aflată în administrarea Consiliului Judeţean Braşov totalizează în prezent 638,748 km.

Dintre acestea, opt sectoare de drumuri judeţene care însumează 66,589 km sunt închise pe perioada iernii, deoarece înregistrează un trafic foarte redus, iar localităţile pe care le traversează
au asigurată o altă legătură rutieră.
Totodată, există segmente de drumuri judeţene aflate în intravilanul municipiilor şi oraşelor, a căror lungime totală ajunge la 27,995 km, iar activitatea de protecţie pe timp de iarnă a acestora
este în sarcina autorităţilor locale respective.
Pentru toate celelalte drumuri, având o lungime totală de 544,164 km, activitatea de deszăpezire este asigurată de administraţia judeţeană.
Cu prioritate deszăpezim 31 de sectoare rutiere (adică 370,831 km), care înseamnă drumuri judeţene ce asigură legătura satelor cu centrele de comună, precum şi 15 sectoare (cu o lungime
totală de 91,740 km), a căror stare de viabilitate este obligatoriu de menţinut pe tot parcursul sezonului rece.

Vom moderniza două drumuri județene prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” UAT Judeţul Braşov va implementa două proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere utilizând
fondurile alocate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Suma de 140.000.000 de lei care a revenit Judeţului Braşov va fi utilizată pentru:

 Modernizare drum interjudeţean DJ 105 A (km 53+000–81+600) şi DJ 104 D (km 1+960–27+400) – Lotul 2 Făgăraş – Şoarş din DJ 104 D (km 1+960–12+045), investiţie
estimată la 91.365.028,62 lei, solicitarea din fondurile Programului „Anghel Saligny” cifrându-se la 70.000.000 de lei, iar cofinanţarea propusă de CJ fiind de 21.365.028,62 lei;
 Modernizare drum interjudeţean DJ 105 A (km 53+000–81+600) şi DJ 104 D (km 1+960–27+400) – Lotul 3 Şoarş – Bărcut din DJ 104 D (km 12+045–27+400), investiţie care
totalizează 168.007.169,21 lei, din care 70.000.000 lei sunt fonduri solicitate în cadrul programului guvernamental, iar 98.007.169,21 lei sunt suportate din bugetul local al
judeţului.